Zuigelingen

Er kan sprake zijn van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling bijvoorbeeld door een vertraagde rijping van het zenuwstelsel, de zintuigen, de organen of het houdings- en bewegingsapparaat. Vaak geldt: hoe eerder het kind wordt behandeld, des te geringer de verstoring van zijn ontwikkeling is.

De signalen
kunnen zijn:

 • voorkeurshouding van het lichaam naar 1 kant toe.
 • een lage spierspanning of juist overstrekken.
 • eenzijdig bewegen.
 • huilbaby.
 • billenschuiver.
 • orthopedische klachten.
 • neurologische aandoeningen en syndromen.
 • te vroeg geboren kinderen (prematuur of dysmatuur kind).
 • Erbse parese ten gevolge van de bevalling.
 • chronische aandoeningen aan de luchtwegen (CF).

De behandelingen
zijn gericht op:

 • Het stimuleren van een normale motorische en zintuigelijke ontwikkeling.
 • Het geven van adviezen aan ouders met betrekking tot hantering van hun kind en speladviezen (bij dagelijkse verzorging), hulpmiddelen, voorzieningen en aanpassingen.

Peuters & Kleuters

Vanaf deze leeftijd worden vaak afwijkingen of achterstanden gesignaleerd, omdat de eisen t.a.v. de motorische vaardigheden en zintuiglijke prikkelverwerking worden verhoogd. Moeilijkheden die ontstaan, zijn vaak het gevolg van een verstoorde sensomotorische ontwikkeling.

De signalen
kunnen zijn:

 • onhandigheid (dyspraxie), veel vallen.
 • afwijkend looppatroon.
 • lage of hoge spierspanning.
 • aanleren van verkeerde houding.
 • moeite met gymnastiek op school / spelen op schoolplein.
 • overbeweeglijkheid / rusteloosheid.
 • fijne motoriekproblemen zoals bij knippen/knutselen/schrijven/tekenen.
 • traag zijn / concentratieproblemen.
 • nog geen keuze voor R of L hand.
 • contact met leeftijdsgenoten verloopt moeizaam.
 • longproblemen CF / astma.
 • orthopedische afwijkingen.
 • neurologische problemen.
 • status na fracturen en immobilisatie (gips/tape).
 • overgevoeligheid.

De behandelingen
zijn gericht op:

 • Het stimuleren van een normale motorische en zintuigelijke ontwikkeling.
 • Het geven van adviezen aan ouders met betrekking tot hantering van hun kind en speladviezen (bij dagelijkse verzorging), hulpmiddelen, voorzieningen en aanpassingen.

Oudere kinderen

Bewegingsproblemen kunnen veel invloed hebben op het welbevinden van een kind en het functioneren in een groep. Kinderen van deze leeftijd zijn zich vaak bewust van het feit dat ze anders bewegen of meer moeite hebben met hun motoriek dan hun leeftijdsgenoten. Dit kan sociaal-emotionele problemen met zich meebrengen.
Lees hieronder meer.

De signalen
kunnen zijn:

 • taal-, lees en rekenmoeilijkheden
 • dyslexie
 • faalangst
 • ruimtelijke oriĆ«ntatie-problemen
 • geen dominante hand
 • schrijfproblemen
 • contact met leeftijdsgenoten verloopt moeizaam
 • overgevoeligheid voor omgevingsfactoren als geluid, aanraking etc.
 • termen als DCD / ADHD / PDD-NOS / NLD
 • hersenletsel t.g.v. een ongeluk
 • jeugdreuma
 • longproblemen (CF / ademhaling / astma)
 • orthopedische klachten / na fracturen en immobilisatie (gips/tape)
 • houdingsproblematiek

De behandelingen
zijn gericht op:

De behandeling is gericht op het oefeningen van motorische vaardigheden, waardoor ze meer zelfvertrouwen krijgen. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Ook kunnen er tips worden gegeven en sport-, spel- en oefenadviezen.

Neem gerust contact op

Bel ons op +31 (0)20 66 272 44 of mail ons: info@kftamsterdam.nl
Of vul het onderstaande formulier in om contact met ons op te nemen.